Evren crm

Dünya, gittikçe daha fazla dijital bir hal almaya başladı. Teknolojinin hayatımıza girmesiyle beraber hayatımızın her bir kapsamında olduğu da bir gerçek haline geldi.Evren crm Bu durumun ortaya çıkması hayatımızı daha kolay bir duruma soktu. Bu aşamada farklı elektronik sistemler yer alarak, özellikle firma sahiplerinin yaygın olarak tercih ettiği yöntemler arasında da bulunmaktadır. E dönüşüm sistemleri doğrultusunda da genel olarak daha basit bir işleyiş ortaya çıkmaktadır.

e-Fatura

E-fatura kavramı, herkes tarafından duyulmakta ve yaygın olarak kullanımdadır. 2020 ılı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ortaya konulan verilere bağlı olarak yaklaşık 367 milyon e-fatura olduğu ifade edilmektedir. Ancak gün geçtikçe bu rakamların daha da yükselişe getirdiği söylenebilmektedir.Evren crm Genel itibarıyla firmaların bu yönde hareket ettiği görülebilmektedir.
E-faturalar, matbu faturalarla kıyaslandığında daha az masraflıdır. Fatura basımı, yazımı ve gönderimi işlemlerinin dijital mecrada gerçekleşmesini sağlamaktadır. Bu aşamada tüm bu süreçlerden kurtulmak ve daha hızlı bir biçimde fatura işlemini gerçekleştirmek mümkün olmaktadır.

E-Arşiv

E-arşiv de e-fatura işlemlerinde olduğu gibi bir tür olarak tabir edilmektedir. E-faturalar sisteme kayıtlı olan iki firma arasında gönderilmektedir. Ancak e-arşiv unsurları ise bir tarafın firma olmaması halinde hayata geçirilir. Firmaların e-arşiv kullanıcısı olabilmesi için öncelikle e-fatura faaliyetlerine kayıt yaptırması gerektiği vurgulanmaktadır.

E-Defter

Defter-i Kebir olarak adlandırılan maliye defterlerinin elektronik ortamda hazırlanması haline verilen addır. Zaman damgası kullanılarak imzalanması ve sonrasında ibraz edilmesi hali açığa çıkmaktadır. Öte yandan elektronik ortamda kullanıldığından ötürü noter onayı gerekmemektedir.
E-Defter faaliyetleri, arşivleme sorununun önüne geçerek, sistemin düzenli olarak işlemesinde etkilidir. Aynı zamanda da gönüllü olarak e-faturaya geçiş yapanların e-defter kullanmak gibi bir zorunluluğu da bulunmamaktadır.

E-İrsaliye

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe girmiştir.Evren crm 2019 yılından itibaren e-irsaliye uygulamaları da ticari faaliyetlerin bir parçası olarak tabir edilmiştir. E-faturaların ilgili noktalara iletilmesinden sonraki zaman zarfında da irsaliyelerin de dijital ortamlarda hazırlanması durumu ortaya çıkmaktadır. Bu hususta her bir işletme ve firma sahibinin zorunlu olarak 1 Temmuz 2022 yılına kadar geçiş yapması gerektiği de vurgulanan konular arasında olmaktadır.

E-Mutabakat

Firmalarla var olan alacak verecek durumunun mutabakatlaştırılmasının dijital mecralara yüklenerek yürütülmesi işlemidir. Bu sayede tüm verilere karşı tarafın da kolay bir biçimde ulaşması sağlanacaktır. Aynı zamanda da karşılıklı iletişimin daha hızlı ve güçlü bir biçimde gelişmesi desteklenecektir.

E-İmza

E-imza adı verilen uygulamalar ıslak imza yerine geçecektir. Bu uygulamaları kullanacak kişilerin kimlik bilgileri doğrulanacaktır.Evren crm Aynı zamanda da herhangi bir belgenin gönderimini sağlayan kişinin doğrulanması hali de ortaya açığa çıkabilecektir. Bu aşamada da rahat ve hızlı bir biçimde sonuç alabilmek adına da etkin bir yöntem olarak bilinmektedir.